تاريخ : سه شنبه پنجم شهریور 1392 | 15:31 | نویسنده : star |

معمولا به منظور جلوگيري از تلفات كندوهاي ضعيف و گاهي به دليل نداشتن ملكه و يا نرزايي و يا تقويت كندوها ،عمل ادغام كندوها در همديگر ضرورت دارد.

ادغام:متحد كردن و يا مخلوط كردن كندوها در همديگر را ادغام ميگويند.در ادغام دو واحد جمعيتي كه به منزله دو كشور با مرزها و خاك متفاوت به شمار مي روند،با هم يكي شده و متحد مي گردند.زنبورهاي هر كندو به وسيله بو و عطر كندوي مربوطه توسط نگهبانان درب ورودي كندو شناسايي و كنترل مي شوند و افراد غريبه حق ورود به كندو را ندارند.چنانچه اجبارا جمعيت (زنبورهاي)يك كندو به كندوي ديگري منتقل شوند و ورود و خروج هر دو جمعيت يكي باشد ادغام انجام شده است.در ادغام معمولا زنبورها را با كادر همراه موم و ذخيره عسل و نوزادان داخل ان همراه با ملكه و يا بدون ان با همديگر مخلوط مي كنند.در تمام فصول سال مي توان ادغاو كندوهاي ضعيف را در قوي انجام داد،اما با توجه به اينكه سروسامان دادن به كندوها معمولا براي زمستان گزراني  و پس از ان در اوايل بهار ضروري بوده و لازم است،معمولا زمان ادغام عملا در اواخر پاييز و اوايل بهار تعيين مي گردد.در فصلي مناسب سال مانند بهار و تابستان و پاييز نيز چنانچه كندويي دچار حادثه شده و مشكلاتي پيدا كند،ادغام صورت مي گيرد.

 

 

عوامل موثر در ادغام كندوها

 

1) شناسايي مشكل كندوي ضعيف تا بر اساس ان تصميم ادغام گرفته شود.شايان ذكر است كه چنانچه كندويي بيمار باشد و يا نرزايي داشته باشد،ابتدا بايد كندو درمان شود و سپس ادغام صورت بگيرد.

2) رعايت اصول ادغام

3) عملكرد صحيح شخص ادغام كننده

 

اصول ادغام

به طور كلي در ادغام كندوها يك سري كارها بايد انجام گيردكه در صورت توجه و رعايت انها نتيجه كار بسيار مطلوب خواهد بود.ابتدا بايد بررسي همه جانبه اي از وضعيت كندوي ضعيف و كندوي گيرنده جمعيت(قوي)به عمل ايد.وضعيت ملكه،وضعيت بهداشتي كندو،ميزان جمعيت،خراب يا سالم بودن شانها و كندو بايد مد نظر قرار گيرد.اين موارد اصولي است كه بايد به انها به طور دقيق پرداخته شود.اغلب در ادغام دو كندو،قوي ترين جمعيت،بهترين ملكه و سالم ترين كندو به عنوان كندوي ثابت در نظر گرفته مي شود و جمعيت كندوي ديگر به ان منتقل مي گردد.بهتر است ادغام در ساعاتي از روز صورت گيرد كه زنبورها براي استراحت شبانه مي روند و ورود و خروج صورت نمي گيرد. به طور مثال عصرها كه زنبورها فعاليتشان كمتر مي شود،زمان بسيار مناسبي براي ادغام است.

عماكرد صحيح شخص ادغام كننده

پس از شناسايي مشكلات و تصميم گيري براي ادغام،فردي كه مي خواهد ادغام راانجام دهد بايد بر امور زنبورداري مسلط بوده و مسائل و مواردي را مورد توجه قرار دهد كه از جمله انها مي توان به دود دادن،هم بو كردن با مواد معطر مانند گلاب،ارامش در هنگام جابجايي شانها و ملكه،استفاده از كاغذ روزنامه براي جداسازي جمعيتها و.... اشاره كرد.

 

روشهاي ادغام كندوها

اغلب ادغام دو كندو را به سه روش انجام ميدهند.در تمام اين روشها بهتر است قبل از هر اقدامي و حدود3-2ساعت قبل از ادغام هم بو كردن زنبورها به وسيله دستمال كاغذي و يا پنبه اغشته گلاب انجام گيرد.براي اين كاريك دستمال كاغذي و يا مقداري پنبه تميز را به گلاب اغشته نموده و در كف كندو قرار مي دهند.در اين حالت عطر گلاب فضاي داخل كندو را پر كرده و بوي اصلي كندو كه براي شناسايي افراد غريبه از ان استفاده مي شود از بين ميرود.زنبورها بخصوص زنبورهاي نگهبان قدرت شناسايي افراد غريبه را از دست مي دهند.به اين ترتيب هم بو كردن براي هر دو كندو انجام ميشود.قابهاي اضافي نيزكه بر روي انها تخم،لارو و شفيره وجود ندارد،برداشته شود تا كار با سهولت بيشتري انجام گيرد.

1-   روش اول

در اين روش كشتن ملكه و انتخاب بهترين ملكه به عهده خود زنبورها گذاشته مي شود و كندوي انتقالي را كه ضعيفتر است با تمام محتويات بر روي كندوي ثابت كه درب ان قبلا توسط روزنامه پوشانيده شده است،قرار مي دهيم.در اين حالت،يك كندوي دو طبقه به وجود مي ايد كه زنبورها فقط از چند سوراخي كه در روزنامه ايجاد شده است،با هم ارتباط دارند.زنبورها به تدريج و به مرور زمان با هم رابطه برقرار ميكنند و هم بو شده و كاغذ روزنامه را جويده و يكي مي شوند.پس از3-2 روز ميتوان براي سر و سامان دادن كندو اقدام كرد.اين روش اقدام براي ادغام جمعيتهاي بيش از 4 قاب  اجباري است.زيرا زنبورها در يك كندوي بدون طبقه جاي كافي ندارند.

2-   روش دوم

در اين روش ملكه كندوي ضعيف را پيدا كرده و از بين مي برند.سپس جمعيت كندوي انتقالي را كه جمعيت ان معمولا كمتر از4 قاب است به همراه شانهاي حاوي لارو،شفيره و تخم در يك طرف كندوي ثابت قرار مي دهند.بين انها كاغذ روزنامه كه سقف يكي را نيز پوشانده باشد،مي گذارند و سوراخهايي براي ارتباط دو جمعيت ايجاد مي كنند.اين روش براي كندو هاي ضعيفتر و با جمعيت كم راحتر است.در پايان كار تعدادي زنبور در كف و بدنه كندوي انتقالي مي مانند كه انها را همراه اسپري اب شكر و تكان دادن در جلوي كندوي ثابت مي ريزند و زنبورهاي كندوي ثابت انها را ليسيده و به اين ترتيب با هم اشنا شده و به انها اجازه ورود مي دهند.

3-   روش سوم

در اين روش نيز ملكه كندوي ضعيف از بين برده مي شود،اما به جاي استفاده از روزنامه ،يك شبكه ملكه بين بدنه و طبقه كندوي ثابت قرار داده و كندوي انتقالي را به طور كامل بر روي كندوي ثابت قرار مي دهند.از لابه لاي شبكه ملكه ،زنبورها به ارامي تماس برقرار كرده و با هم اشنا مي شوند.3-2 روز بعد ميتوان شبكه ملكه را از كندو برداشت.

 

خطرات ادغام نادرست

 

مشكلات احتمالي به شرح زير مي باشد:

1-  ملكه كشي:گاهي در اثر عصباني شدن زنبورهاي كندو و درگيري بين افراد غريبه و خودي،ملكه نيز كشته ميشود و گاهي هم جنگ بين دو ملكه ،ممكن است به طوراتفاقي ملكه خوب از بين برود.

2-  غارت گري توسط ساير كندوها:گاهي به دليل به وجود امدن اغتشاش و بينمي در كندوي ادغام شده و عدم تشخيص بوي افراد غريبه زمينه غارت ان توسط  ساير كندوها به وجود مي ايد كه در چنين مواقعي  بايد با كم كردن سوراخ پرواز از غارت جلوگيري كرد.

3-  برگشتن زنبورهاي پروازي:گاهي موارد زنبورهاي پروازي كندوي انتقالي به محل استقرار قبلي خود باز مي گردند.وارد شدن انها به كندوهاي مجاور باعث صدمه خوردن به جمعيت پروازي كندوي ادغامي مي شود كه اجتناب ناپذير است.

4-  تكان دادن شانهاي پر از زنبورغريبه بر روي كندوي ثابت ادغامي كار خطرناكي است.اين كار باعث ملكه كشي و نزاع بين افراد شده و كلني ثابت حالت تهاجمي به خود مي گيرد.

5-  گاهي در اثر بي احتياطي در ادغام و عدم رعايت اصول ممكن است دو جمعيت با هم درگيرشده و تلفات سنگيني به جمعيت هر دوكندو وارد شود.هر چند كه اين موضوع خيلي كم و به ندرت اتفاق ميافتد ولي درصورت اتفاق خسارت سنگيني  در بر داشته و تجربه زنبوردارها ان را تائيد كرده است.تاريخ : سه شنبه چهارم تیر 1392 | 16:45 | نویسنده : star |

زنبورعسل اب مورد نياز خود را از شهد گلها و يا ابي كه مستقيما از منابع مختلف به كندو حمل مي شود تامين مي كند.نياز زنبورعسل به اب بستگي به گرما،خشكي هوا و ميزان اب از دست رفته از طريق جلد،سيستم تنفسي و سيستم دفعي دارد.زنبورهاي عسل مواد دفعي مايع توليد مي كنند و بايد براي ادامه حيات به طور مرتب اب بنوشند.نياز زنبورعسل به اب تابع فصول مختلف سال است.در بهار زماني كه پرورش نوزادان جريان دارد و مقدار زيادي غذاي نوزاد بايد به وسيله زنبورهاي پرستار توليد شود اين نياز افزايش مي يابد.در روزهاي گرم اب حمل شده به كندو اغلب براي خنك كردن كندو از طريق تبخير و تهويه مورد استفاده قرار مي گيرد.در ايام سرد زنبورعسل مي تواند قسمتي از اب حاصله در اثر متابوليسم را نگهداري نمايد.زنبورعسل غذاي حاوي50درصد يا بيشتر قند را رقيق مي كند و براي اين كار نياز به اب دارد.اهميت اب در زندگي زنبورعسل مانند تمامي موجودات زنده حياتي است و با توجه به اينكه 150كندوي زنبورعسل طبيعي در فصل گرم سال حدود100ليتر اب را در كمتر از سه ساعت مصرف مي كنند،اهميت اب براي زنبورعسل روشن مي گردد.مصرف روزانه و سالانه كندوي زنبور عسل مشخص نسيت اما طبق تحقيقاتي مصرف اب سالانه كندو به طور متوسط31 ليتر  و200ميلي ليتر اب در روز براي هر كلني در اثناي پرورش نوزاد مساحبه شده است.زنبوراني كه مسئوليت اب اوردن را به عهده دارند روزانه56الي100پرواز انجام مي دهند و براي نياز و تغذيه 100 لارو پنج زنبور اب اور لازم است.زنبورها ابهاي با درجه حرارت18الي32درجه سانتيگراد را براي مصرف ترجيح مي دهند و از ابهاي با درجه حرارت بيشتر از38درجه سانتي گراد استفاده نمي كنند.تاريخ : سه شنبه چهارم تیر 1392 | 16:39 | نویسنده : star |

زنبور هندی Aspis Indica

کمی کوچکتر از زنبور عسل معمولی بوده ، قدر کارگرش 13 میلیمتر می‌باشد. سلولهایی را که با موم در روی شانها درست می‌نماید از سلولهای زنبور عسل کوچکتر هستند.

زنبور درشت Apis Dorsata

در هندوستان و چین زندگی نموده و بزرگترین نوع زنبور عسلی است که تاکنون شناخته شده است. به حالت وحشی زندگی کرده و در زیر شاخه‌های درخت شانش را می‌چسبانند. سالانه چند بار از نقطه‌ای به نقطه دیگر کوچ می‌نمایند.

زنبور ریز Apis Florea

از همه زنبورها کوچکتر بوده و فقط یک شان درست می‌کنند که مثل زنبورهای درشت به زیر شاخه درخت می‌چسباند به حالت وحشی در هندوستان و جنوب ایران یافت می‌شوند.

زنبور عسل معمولی Apis Meaifica

همان زنبور عسل معمولی است که فقط آنها را در دهات و شهرها برای تولید عسل در کندوها نگهداری می‌کنند. خواصی را که از یک نژاد خوب باید انتظار داشت عبارتند از: آرام باشند و نیش نزنند، پر محصول باشند، بچه به اندازه لازم بدهند، گلهای شهددار را به سرعت پیدا کنند، در مقابل امراض مقاوم باشند، مصرف عسل زمستانی آنها کم باشد، رشد سالانه‌شان را هر چه زودتر شروع کرده و سریع به حداکثر رشدشان برسند. از مهمترین نژادهای این زنبور می‌توان به زنبور عسل اروپای مرکزی ، زنبور سیاه ، زنبور ایتالیایی قفقازی و زنبور نژاد ایرانی نام برد.تاريخ : سه شنبه چهارم تیر 1392 | 16:37 | نویسنده : star |
در صنعت زنبورداری مانند سایر فنون از وسایل مخصوصی استفاده می شود که امکان نتیجه گیری بهتری را فراهم می آورد،در این قسمت به توضیح و تشریح این ادوات می پردازیم.


الف: کلاه توری Bee hat
برای جلوگیری از نیش خوردن از ناحیه سر و صورت بهتر است قبل از شروع به کار،از این وسیله استفاده شود.
توری کلاه معمولا دو تکه است.قسمت جلویی که روبروی صورت قرار می گیرد مگسی و به رنگ مشکی می باشد که سوراخ هایی به قطر3-2 میلیمتردارد.قسمت دوم قسمت پشتی است که عموماً به رنگ سفید و یا گاهی پارچه نازک به رنگ سفید می باشد و ارتفاع توری از حاشیه پایینی کلاه حدود50سانتیمتروهمینطورعرض قسمت مشکی30-25 سانتیمتر و عرض قسمت پشتی 75-70سانتیمترمی باشد.ب:دستکش Bee glove (چرمی ،کتانی و . . . )
ازدستکش ها نیز برای مصون ماندن دستها از نیش زنبورها استفاده می شود.جنس دستکش ها باید از موادی باشد که از داخل شدن و چسبیدن نیش ها به آنها جلوگیری شود.همینطور باعث تعریق بیش از حد دست ها نشود،معمولا از پارچه یا پلاستیک ساخته می شود.باید طوری تهیه شود که انگشتان به راحتی حرکت کنند و تا زیر آرنج کشیده می شود و به وسیله مچ بند در انتها ختم می شود.

پ:دودیSmoker

دودی انواع مختلفی دارد که برای دود دادن به کلنی ها،قبل از بازدید استفاده می شو زیرا، باعث آرام شدن زنبوران قبل از بازدید می شود و از دو قسمت دمنده و مخزن دودی تشکیل شده است.از مواد گوناگونی برای ایجاد دود داخل مخزن استفاده میکنند.


ت:چنگال fork

برای باز کردن سر سلولهایی که با موم بسته شده در روی شان عسل به هنگام برداشت عسل


ث:لباس زنبورداری Beekeeping clothes

یکی از وسایلی است که از نیش خوردن شخص هنگام کار با زنبور جلوگیری می کند.که معمولاً با توجه به سلیقه زنبوردار می توان به صورت یکسره باکلاه یا جداگانه دوخت.این لباس معمولا از جنس پارچه و ترجیحأ از پارچه متقال به رنگ سفید تهیه می شود.

ج:اکستراکتور
برای استخراج عسل استفاده میشود،بعد از پولک برداری از روی حجرات قابها را داخل دستگاه قرار میدهیم و با استفاده از نیروی گریز از مرکز عسل ،از داخل حجرات به دیواره ی دستگاه پرتاب میشود. انواع مختلفی از جمله افقی ،عمودی وشعاعی دارد .

چ:اهرم Lever
این وسیله از سه قسمت سر و بدنه و قاب کش تشکیل شده است.در بازدید ها جهت باز کردن درب و جا به جا کردن و خارج کردن قابها استفاده می شود.جنس فلز این اهرم باید طوری انتخاب شود که از زنگ زدن سریع آن جلوگیری شود.مثلا می توان از جنس استیل و یا گالوانیزه استفاده کرد.
این وسیله دست زنبوردار است .
وظایف اهرم عبارتند از :
۱ - باز کردن در کندو .
۲ - جابجایی شانهایی که زنبور ها آن ها را با موم و بره موم به هم چسبانده اند.
۳ - کندن و تمیز کردن موم و بره موم از کندو در جریان بازرسی بهاره و پاییزه .
۴ - چکش ومیخ کش .
نکته مهم در استفاده از اهرم‌٬ ضد عفونی آن با دود و آتش است .


ح :کاردکHive tool
کاردکها به اشکال مختلف و برای کارهای متفاوت ساخته شده اند که زنبوردار در کلیه مواقع بازدید از کندو همراه خود دارد از این وسیله جهت تمیز کردن جدار و کف کندو استفاده می شود با ان مومها،بره موم ها و مواد خارجی چسبیده با اطراف کندو و قابها را تراشیده و پاک میکند. بعضی از کاردکها به وسیله برق یا بخار گرم میشوند تا تراشیدن موم و سایر مواد به وسیله انها اسانتر شود. از دو قسمت دسته چوبی و کاردک فلزی از جنس استیل یا فلز های ضد زنگ تشکیل شده است.کاربرد اهرم و کاردک تقریبا یکسان است.


خ: موم دوز  Embedder
برای اتصال ورقه ی مومی به سیمهای قاب استفاده میشود
بعد از گرم کردن موم دوز با آب داغ می توان با فشار آن بر روی سیم قاب
موم های زیر سیم به سیم دوخته می شود .
موم دوزدو نوع اند برقی دستی


د:قفس های حمل ملکه Queen cage traveling

در مراکز پرورش ملکه برای حمل ملکه های باکره و بارور به مناطق مختلف به صورت انفرادی و یا جمعی از انواع قفس های ملکه استفاده می شود.با توجه به نوع حمل به دو دسته انفرادی و جمعی تقسیم می شوند.
.1قفس های حمل انفرادی ملکه
.2قفس های حمل برای بیش از یک ملکه

1قفس های حمل انفرادی ملکه
قفس هایی از جنس چوب و یا پلاستیک به شکل مکعب مستطیل یا استوانه ای است و دردو طرف سوراخ هایی به قطر 6/0 سانتیمتربرای ورود و خروج ملکه تعبیه شده است که به وسیله چوب پنبه مسدود می شود.داخل این قفس ها با توجه به مسافت حمل ملکه به 2یا3قسمت تقسیم می شود که یک قسمت برای استقرار ملکه و یک قسمت برای10عدد کارگر همراه ملکه و یک قسمت برای غذای ملکه استفاده می شود قسمت بالای قفس ها( رویی ) با توری فلزی با شماره 8 پوشانده می شود.

.2قفس های حمل برای بیش از یک ملکه
اندازه این نوع قفس ها با توجه به تعداد ملکه حمل شونده، متفاوت است.اساس کار به این شکل است که ملکه ها در قفس های انفرادی حمل ملکه بدون حضور کارگران قرار داده می شوند،سپس داخل هر کندو، به ازای هر ملکه 50- 30عدد زنبور کارگر قرار می دهند تا ملکه را مرتب تغذیه کنند.

1قفس فشاری Push in cage:

این روش یکی از مطمئن ترین روش ها است.یک نوع این قفس از توری فلزی شماره 8درست شده است که در گوشه ای از آن لوله کوچکی متصل شده است که محوطه داخلی را به محیط خارج مرتبط می سازد.پس از وارد کردن ملکه، سوراخ را با شیرینی پر می کنیم( خمیر شیرین، عسل+پودر شکر ) به مرور زنبوران ،از شیرینی تغذیه کرده و سبب رهایی ملکه از قفس می شوند.برای وارد کردن ملکه، در این قفس، شان تیره رنگی که حاوی شفیره است، انتخاب می کنیم سپس، قفس را در جایی که ملکه روی شفیره های پیر قرار گرفته، روی قاب فشار می دهیم تا ملکه درون قفس حبس شود و پس از خورده شدن خمیر شیرینی توسط کارگران، رها شود پس از آن دیگر کار معرفی با موفقیت به پایان رسیده است.
قفس های توری استوانه ای یا لوله فلزی:

این قفس ها لوله ای شکل هستند و از تور شماره 8 ساخته شده اند قطر این لوله حدود 3 سانتیمترو طول آن در حدود25- 10سانتیمتر است دو سر این لوله باز است که توسط دو تکه چوب پنبه مسدود می گردد.برای معرفی،ملکه را داخل این لوله قرار می دهیم و دو طرف را مسدود کرده و لوله را وسط دو قاب قرار می دهیم و بعد از گذشت حدود5- 3روز،ملکه را آزاد می کنیم.

3.قفس های قابی:

این قفس به اندازه قاب های استاندارد داخل کندو می باشد.با این تفاوت که طرفین آن از شبکه توری فلزی شماره 8، پوشانده شده است.ضخامت این قفس حدود7/0-6/0سانتی متر می باشد و دارای یک سوراخ برای ورود و خروج ملکه می باشد که به وسیله چوب پنبه مسدود می شود.پس از قراردادن ملکه در قفس، آن را مابین دو قاب ،قرار می دهند و بعد از گذشت 3تا5 روز ملکه را آزاد می کنیم
ذ: توری بچه گیری طبیعی Swarm catcher

در صنعت زنبورداری به کرات با پدیده Swarming که همان پدیده بچه دهی است، مواجه می شویم.برای کنترل و گرفتن بچه های تولید شده و مستقر کردن آنها در کندوهای خالی و دادن فضا به آنها، باید به وسیله ابزاری ابتدا بچه را به داخل کندوی خالی منتقل کنیم.برای همین کار از توری مخصوص که دسته بلندی به طول 60-50سانتی متردارد استفاده می شود.البته علاوه بر دسته ،یک توری مگسی به ارتفاع 70-60سانتی متر دارد که به دور حلقه فلزی به قطر 3-2میلی مترو به شعاع 10سانتی متر نصب شده است.

– دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و مشخصات آن
این دستگاه یکی از جدیدترین و بهترین دستگاههایی میباشد که طراحی و ساخت آن در داخل کشور انجام شده وتوانسته نواقص دستگاههایی مانند Swienty یا Schley را برطرف سازد و علاوه بر آن از امکان اسپرم گیری و تلقیح ساده با سرعت بالا و در عین حال انتقال آلودگی کمتری را دارا می باشد. و با توجه به اینکه یک تولید داخلی است، ازقیمت مناسب تری نسبت به دستگاههای خارجی برخوردار است.

امکانات قابل توجه دستگاه تلقیح :

1. تمامی قطعات دستگاه به جزٔپایهٔ اصلی ازقابلیت انعطاف پزیری بالایی درتمامی جهت های دلخواه برخوردار می باشد.
2.استفاده و نصب هر نوع سرنگ تلقیح بر روی دستگاه امکان پذیر میباشد.
3.در اختیار گذاردن فضایی کاملا" مناسب به منظور جمع آوری اسپرم.
4. امکان اندازه گیری دقیق میزان بازکردن بند آخرشکم ملکه
5.امکان بهره بری این دستگاه از هر نوع قلااب نیشی و قلاب شکمی موجود در بازار.
6.برخوردار بودن این دستگاه از دقیق ترین ومطمئن ترین سرنگ تلقیح موجود در بازار جهانی .
7. برخورداری این دستگاه از سیستم کاملا" جدید حلقهٔ نیش گیر که مشکلات باز کردن مجرای ورودی کانال انتقال اسپرم را تا ۷۰ درصد کاهش می دهد .

ر:برس Bee brush

جنس موهای این برس باید از الیاف بسیار نرمی انتخاب شود تا باعث آزار زنبور نگردد، زیرا از این وسیله جهت ریختن زنبورها از روی قابها استفاده می شود.
از دو قسمت دسته و برس تشکیل شده است.

ژ:ظروف غذا خوری Feeding containers

برای تغذیه مصنوعی کلنی ها در فصول سرد و هنگامی که دیگر شهدی در طبیعت وجود ندارد از این ظروف استفاده می شود.بسته به حجم غذا و جنس ظرف و نحوه ساخت، انواع مختلفی دارد که معروفترین آنها عبارتند از:
1. بشقابی
2. قابی
3. بردمن

بشقابی Eating plates

ساده ترین نوع ظروف غذا خوری می باشد.شامل یک بشقاب پلاستیکی که بر روی قابها، زیر درب کندو قرار می گیرد و داخل آن مقداری چوب یا پوشال می ریزند که هنگام تغذیه، زنبوران داخل آن غرق نشوند

قابی Framed feeding container

دقیقا به شکل قابهای داخلی کندو می باشد با این تفاوت که دو طرف آن را با پلاستیک ، استیل و یا فیبر که غیر قابل نفوذ به شربت داخلش باشد، می سازند.

.3بردمن Boardman feeder

این غذا خوری انواع مختلفی دارد و قابل نصب در داخل و یا خارج کندو می باشد.یک ظرفی به شکل استوانه به اندازه های مختلف انتخاب میکنند ودهانه ی آن را با استفاده از یک میخ کوچک سوراخ هایی به قطر 1میلیمترایجاد می کنیم.پس از پر کردن ظرف آن را به صورت وارونه در محل مورد نظر که روی قابها می باشد ویا جلوی دریچه ی پرواز، نصب می کنیم و زنبوران با وارد کردن خرطوم از سوراخ های مورد نظر میزان شربت مورد نیاز خود را بر می دارند.

انواع سوزن پیوند
1.سوزن دستی
2.سوزن اتوماتیک

1.سوزن دستی است که از لوله مسی 2 میلیمتری ساخته می شود و با آن می توان لاروها را به ارامی از داخل سلولهای کارگران (با کمی ژله زیرآن)برداشته و به داخل سلول ملکه انتقال داد.البته این روش به دقت زیادی نیاز دارد.

نوع دوم سوزن پیوند اتوماتیک چینی است.این سوزن از دو قسمت شامل یک ورقه بسیارنازک و نرم شاخی و یک میله نرم چوبی تشکیل شده است.با این سوزنها می توان به راحتی لارو ها را با مقدار زیادی ژله رویال برداشت کرده و به ارامی طوری در داخل سلول ملکه مصنوعی قرار داد که هیچ گونه صدمه ای به لارو وارد نشود.تاريخ : سه شنبه چهارم تیر 1392 | 16:28 | نویسنده : star |

زنبور کارگر مانند ملکه همیشه از تخم بارور شده بوجود می‌آید وباز مانند ملکه از جنس ماده‌است. دوران رشدش «از تخم تا زنبور کامل» ۲۱ روز است. تمام کارهای داخلی وخارجی کندو وجمعیت را کارگران انجام می‌دهند که مهمترینشان عبار تند از:

·        زنبور عسل تمیز کردن داخل سلولهای مومی.

·        تغذیه ملکه.

·        تغذیه لاروها.

·        گرم کردن لاروها.

·        تنظیم گرمای داخلی کندو.

·        تولید موم.

·        ساختن سلولهای مومی.

·        دفاع.

·        تعویض هوای داخلی کندو.

·        جمع آوری شهد وگرده گل.

·        تهیه بره موم.

·        آوردن آب به داخل کندو ... وغیره.

·        دونوع زنبور کارگر وجود دارد که از لحاظ شکل ظاهری کوچکترین فرقی بین آنها دیده نمی‌شود:

·    کارگران بهاری که از اوائل بهار تا نیمهٔ تابستان متولد می‌گردند وحد اکثر سنشان «از تولد تا مرگ» از شش هفته تجاوز نمی‌کند.

·        کارگران پُائیزی که از نیمهٔ دوم تابستان به بعد تولد می‌یابند وحد اکثر سِّن آنها اغلب از هفت ماه بیشتر است.

تعداد زنبورهای کارگر یک جمعیت نسبتاً خوب در حد اکثر قدرتش درسال «حدود خرداد ماه» به ۶۰۰۰۰ عدد یا بیشتر هم می‌رسد. در صورتیکه که در زمستان تعدادشان از ۸۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ تجاوز نمی‌کند.

زنبورها از گلهای خوشبو ومعطر بهاری تغذیه می‌کنند. در فصل بهار و پائیز کندوها پر می‌گردد و هرکندو در حدود یک تا دو کیلو واحیاناً ۴ کیلو در فصلهای پُربار عسل بدست می‌آید. با مهارت خیلی بسیار کسانی که شغل جمع آوری عسل پیشه گرفته‌اند عسل از این کندوها خارج و در ظرف خالی می‌نمایند و کندو را بیرون نمی‌آورند، چون زنبور عسل طبق عادت همیشه یک جاه سکن می‌نماید بشرطی که کسی اذیت وآزار بر او ننماید.تاريخ : یکشنبه دوم تیر 1392 | 15:37 | نویسنده : star |
  زنبورهای نر از تخمهای بارور نشده بوجود می‌آیند، یعنی پدر نداشته وتنها دارای مادرند، ولی از جانب مادری دارای پدر بزرگ هم می‌باشند. مدت رشدشان «از تخم تا زنبور کامل» ۲۴ روز است. زنبور نر ۱۲ روز پس از تولد به سِّن بلوغ رسیده وقادر به جفتگیری می‌باشد. زنبورهای نر از اواسط فروردین تا نیمه دوم تابستان در کندوها وهمراه کارگران وملکه زندگی می‌کنند. جمعیتهایی که دارای ملکه‌اند از نیمهٔ دوم تابستان نرها را به زور از داخل کندو بیرون می‌رانند ویا مانع ورودشان به کندو می‌شوند تا از گرسنگی بمیرند. این پدیده به نام «نرکشی» معروف است. بنا براین در حالت طبیعی در فصول پائیز وزمستان در کندوها از زنبور نر خبری نیست. وجود زنبورهای نر تنها برای جفتگیری با ملکه‌هایی است که معمولاً در جمعیت تولید می‌ گردند واین کار همیشه در خارج از کندو ودر هوای آزاد وآفتابی انجام می‌گیرد. هر زنبور نر تنها یکبار در زندگی می‌تواند جفت گیری کند چون هنگام جفت گیری دستگاه تناسلی وقسمتی از بدنش پاره شده ودر داخل بدن ملکه باقی می‌ماند. وی در اثر این زخم می‌میرد وزندگیش پایان می‌پذیرد. بدین طریق زنبور نر هرگز فرزندش را نمی‌بیند.تاريخ : یکشنبه دوم تیر 1392 | 15:35 | نویسنده : star |

ملکه تنها موجود ماده کامل وتنها تخمگذار جمعیت است که مثل زنبور کارگر از تخم بارور شده به وجود می‌آید. «ملکه» مادر تمام زنبورهایی است که باوی در یک کندو زندگی می‌کنند. مدت رشدش از تخم تا موجود کامل ۱۷ تا ۱۸ روز بوده وپس از رسیدن به سِّن بلوغ (۴ تا ۵ روز بعد از تولد) در یک یا چند روز آفتابی قبل از ظهرها از کندو به خارج پرواز نموده وبا چند یا چندین زنبور نر جفتگیری می‌کند. بنا براین خیلی از زنبورهای یک جمعیت باوجودی که از یک ملکه به وجود می‌آیند باز هم نسبت نا خواهری دارند، چون دارای پدرهای متفاوتی می‌باشند. به همین دلیل هم خیلی از اوقات زنبورهایی که از ملکه تولید شده‌اند رنگهای مختلفی دارند. پس از شروع تخمگذاری ملکه معمولاً تا آخر عمر دیگر کندویش را ترک نمی‌ کند مگر هنگام بچه زادن. ملکه معمولاً ۵ سال وبه طور استثنایی ۶ سال هم ممکن است عمر کند، ولی اگر بخواهیم جمعیت پر محصول باشد باید وی را حد اکثر در سِّن سه سالگی حذف نموده ویک ملکه جوان وفعال به جای آن به جمعیت داد، به زبان زنبورداران (ملکه را جانشین نمود)، چون با بالا رفتن سِّن وپیری، قدرت تخم گذاری ملکه نیز کمتر می‌شود، در نتیجه جمعیت پس از مدتی ضعیف وضعیفتر می‌گردد، از یک جمعیت ضعیف هم هرگز نباید انتظار محصول عسل فراوان را داشت.تاريخ : یکشنبه دوم تیر 1392 | 10:17 | نویسنده : star |
1.چند عدد زنبور کارگر (60000-80000)

2.چند زنبور نر (500-600)

3.یک عدد ملکهتاريخ : یکشنبه دوم تیر 1392 | 10:7 | نویسنده : star |

سر زنبور عسل-در جلوترین قسمت بدن قرار داشته و شامل اعضای زیر است: دو عدد چشم مرکب ، سه عدد چشم ساده ، دو عدد آنتن و دهان با خرطوم. بزرگی چشمها وسیله‌ای است که زنبوردار به کمک آن به راحتی می‌تواند زنبور نر را از کارگر تشخیص دهد. زیرا چشمهای زنبور نر بزرگتر بوده و از عقب سر بهم می‌رسند، ولی در زنبور کارگر و ملکه بهم نمی‌رسند. کار آنتنهای زنبور عسل ، لمس کردن و بوییدن است. زنبور عسل به کمک خرطوم ، شهد را از روی گلها جمع آوری و از راه دهان به داخل کیسه عسلی می‌فرستد.

 

سینه زنبور عسل-زنبور عسل از سه حلقه کیتینی درست شده و اعضای زیر به آن اتصال دارند: چهار عدد بال یا پر که دو عدد آنها بالهای جلویی و دو عدد دیگر بالهای عقبی هستند. شش عدد پا که جفت عقب آن دارای حفره‌هایی به نام سبد می‌باشند و زنبور عسل در دوران فعالیت خود گرده‌های گل در آن پر و با خود به کندو حمل می‌کند. این سبدها در کارگران بزرگتر از نرها هستند.

 

شکم زنبور عسل-در قسمت انتهایی بدن زنبور عسل قرار داشته، از 6 حلقه کیتینی پشتی و 6 قطعه شکمی تشکیل شده است.در انتهای شکم زنبور عسل،مخرج برای دفع مدفوعات دیده می‌شود. از راه همین مخرج ، زنبور عسل قادر است خاری را که در داخل بدنش جای دارد، خارج کرده و نیش بزند. زنبور عسل نر نمی‌تواند نیش بزند، چون اصلا نیش ندارد.تاريخ : یکشنبه دوم تیر 1392 | 9:58 | نویسنده : star |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.